Telefon: +381 60 81 83 402
Nikons
Nikons

 

Bankarski konsalting i poslovno planiranje

Izrađujemo finansijsku analizu po metodologiji koju koriste poslovne banke kod
kreditnog zaduživanja ili bilo koje druge bankarske usluge.

 

Finansijska analiza i kreditni rejting

 

Izrađujemo finansijsku analizu po metodologiji koju koriste poslovne banke kod kreditnog zaduživanja ili bilo koje druge bankarske usluge.
Utvrđujemo klasifikaciju po standardima Narodne Banke Srbije (NBS). Vršimo analizu svih rizika kojima ste izloženi i određujemo vaš kreditni rejting.

 

Savetovanje kod novih kredita i refinansiranja postojećih

 

U slučaju zadovoljavajućeg kreditnog rejtinga naš tim konsultanata sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom vas savetuju i posreduju u postupku odobravanja novih kredita ili refinansiranja postojećih.
Komuniciramo sa više banaka istovremeno u cilju postizanja najpovoljnijih uslova za vas.

 

Nikons

"Ako hoćeš da upoznaš vrednost novca, pozajmi ga."
- Benjamin Franklin

© 2018 All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad