Telefon: +381 60 81 83 402
Nikons
Nikons

 

Pravni konsalting u oblasti bankarstva, osiguranja i finansijskog lizinga

Odabrati nas, znači odabrati znanje, iskustvo i posvećenost prema poslu.

 

Pravni konsalting u oblasti bankarstva, osiguranja i finansijskog lizinga

 

Uz pomoć naših eksperata iz oblasti korporatinog prava, pomažemo našim klijentim da dodju do najoptimalnijih rešenja i potpune pravne i finasijske zaštite.

Kompanija Nikons doo, Novi Sad u saradnji sa stručnjacima iz oblasti korporativnog prava pruža usluge vezano za pravni konsalting iz oblasti bankarstva, finansijskog lizinga i osiguranja.

Iz oblasti bankarstva i finansijskog lizinga tim pravnih konsultanata savetuje klijente u pogledu primene zakona i drugih propisa jedinstvenih za regulativu bankarskog prava i prava po osnovu finansijskog lizinga i to:

- zaključenja ugovora sa finansijskim institucijama,
- načina i uslova plaćanja prema istim, nastalih problema vezanih za plaćanje i održanje ugovora na snazi i eventualnih posledica raskida ugovora,
- mogućnostima prevremene isplate ugovora ili vraćanje premeta lizinga.

Takođe, pružaju usluge zastupanja:

- pred finansijskim institucijama u ime korisnika,
- zastupanje pred sudovima u slučaju spora,
- u vezi sa pitanjima o dugu iz kredita po osnovu nasleđa,
- zastupanja korisnika finansijskih usluga prema finansijskim institucijama, a po različitim osnovima (potraživanja prema bankama i lizing kućama).

 

 

 

Odabrani tim pravnih konsultanata se bavi pružanjem usluga vezanih za osiguranje prilikom zaključenja ugovora sa bankama, kao i za oblast životnog i neživotnog osiguranja. Nastoje da pitanja iz ove oblasti sagledaju kako sa pravnog tako i sa finansijskog aspekta.

Usluge koje pružaju u ovoj oblasti uključuju:

- pravni saveti u odnosu na dokumentaciju, a u vezi sa osiguranjem imovine i lica,
- zastupanje klijenata pred osiguravajućim društvima u postupku po odštetnim zahtevima,
- zastupanje klijenata povodom sporova u osiguranju,
- zastupanje klijenata u postupku pregovora i izradi nacrta sporazuma o vansudskom poravnanju.

"Kada nešto samo po sebi deluje dobro bez zakona, onda zakon nije potreban"
- Niccolo Machiavelli

© 2018 All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad